Zasady dostawy


  Dostawy towarów

1. W rejonie działania naszych placówek towary zakupione w DENAR24:PL dostarczane są
    transportem firmowym. Przesyłki  na terenie Polski realizowane są za   pośrednictwem
    firm kurierskich
DHL, SPEDPOL, RABEN, GLS

2  Koszt dostawy uwidoczniony jest  w momencie finalizacji zamówienia.

3. Do każdego towaru dołączony jest dowód zakupu, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi.

      4. W chwili odbioru towaru Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie
          posiada uszkodzeńmechanicznych powstałych podczas transportu.

            Podstawą przy rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji jest protokół spisany
          w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji prosimy
          także o kontakt z pracownikiem naszej firmy.

5. Kurier ma obowiązek wniesienia towaru o wadze nie przekraczającej 31.5 kg. Wniesienie
   towaru cięższego niż w/w zgodnie z Prawem Przewozowym nie należy do obowiązków
   kuriera.

            6. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą 
                pokwitowania odbioru na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz  wszelkie
                ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a zwłaszcza ryzyko utraty lub 
                uszkodzenia.                          

 
Infolinia:
227587890
609470018
 
Pracownik sklepu internetowego:
sklep@denar24.pl
Zapisz się na biuletyn informacyjny
Dopisz
 
Wypisz się
 

 

Sklep Partnerski AB SA © 2013  Wszelkie prawa zastrzeżone